ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป

ตรวจสภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดี
รักษารากฟัน

รักษารากฟัน

รักษาการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน เพื่อคงสภาพฟันไว้แทนการถอนฟัน
ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปาก

การรักษาเกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ถอนฟันและผ่าฟันคุด การรักษาถุงน้ำหรือเนื้องอกบริเวณช่องปาก
ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

แก้ไขปัญหาการสบฟัน ฟันเรียงตัวที่ผิดปกติ หรือไม่สวยงาม

เด็นทัลแคร์

ใส่ใจดูแล แคร์ท่านยามรักษา

Image



 


Dr. Anek Kumarn

"ไม่ใช่แค่ความสวยงาม ที่เราทำได้  ต้องคำนึงถึง งานที่ดีด้วย"

"Not only Esthetics, but also Functions that we emphasize."

เด็นทัลแคร์ ดูแลครบวงจร

*ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
- จัดฟันแบบโลหะ (Metal) 
- จัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic)
- จัดฟันแบบดาม่อน (Damon)
- จัดฟันแบบใส (Invisalign)
- จัดฟันแบบ  Speed Bracket    
*ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery)
*รักษาโรคเหงือก/โรครำมะนาด (Periodontics)
*ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Esthetic Dentistry)
*รักษารากฟัน (Endodontics)
*ทันตกรรมใส่ฟัน (Prosthodontics)
*ทันตกรรมทั่วไป
*ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)
*ทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ (Special health needed Person)
0
ผู้ใช้บริการศูนย์เด็นทัลแแคร์
0
จำนวนทันตแพทย์
0
ผู้ติดตามใน Facebook

ทีมทันตแพทย์ของเรา

ศูนย์ทันตกรรมเด็นทัลแคร์ มีทีมงานทันตแพทย์มากกว่า 45 ท่าน เรามีหมอที่จบทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต แล้วศึกษาต่อระดับหลังปริญญา จนมีความรู้และทักษะที่สามารถรักษาโรคในช่องปากได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องความสวยงาม หรือปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับรอยโรคในช่องปาก ทีมทันตแพทย์ของเราจะร่วมกันตรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัยและช่วยกันวางแแผนการรักษา เพื่อให้ผลที่ดีสำหรับคนไข้
นอกจากนี้เรายังมีทันตแพทย์จัดฟันร่วม 10 ท่าน ทำให้คนไข้สามารถเข้ารับการรักษา รับคำปรึกษาแนะนำเรื่องการจัดฟันได้ "ทุกวัน"

คุณภาพพร้อม บริการด้วยมิตรภาพ

เราภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจ และค่อยๆเติบใหญ่ตามแนวทางที่เราวางไว้  จวบจนปัจจุบัน 

ศูนย์ทันตกรรมเด็นทัลแคร์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากต่อวิธีการทำให้เครื่องมือสะอาด ปราศจากเชื้อจึงได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย วัสดุเกือบทั้งหมดจะเน้นใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง วัสดุทันตกรรมในคลินิกเราเน้นใช้ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของสถาบันทันตกรรมทั่วโลก

เราอยากให้ท่านมาทำฟันด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ จึงตกแต่งภายในคลินิก ให้ท่านรู้สึกเหมือนนั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านท่าน

เราจัดทำที่จอดรถข้างคลินิก ซึ่งมีที่จอกรถมากกว่า 25 คัน พร้อมมีพนักงานดูแลที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่าน