ทั่วไป(ตรวจ อุด ขูด ถอน)

การตรวจสภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน  เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดี