ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การดูแลรักษา และป้องกันฟันน้ำนม ไม่ให้ถูกถอนก่อนกำหนด เพื่อคงสภาพให้ใช้งานได้ปกติ