รายชื่อทันตแพทย์ในแต่ละวัน

ศุนย์ทันตกรรมเด็นทัลแคร์ จะมีทันตแพทย์ให้บริการมากมาย สามารถดูรายชื่อเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการ

วันจันทร์

ทพญ. ฝากฝน ธนบุญสมบัติ
DR. FAKFON THANABOONSOMBAT
ทพญ. มิ่งขวัญ ตรีภัทรศุทธ
DR. MINGKHUAN TREEPATAARASUT
ทพญ. สุพัตรา ปรีชานุสรณ์
DR. SUPATTRA PREECHANUSORN
ทพ. นพรัตน์ ธนบุญสมบัติ
DR. NOPARAT THANABOONSOMBAT 
ทพญ. สถาพร ถิ่นบูรณะกุล
DR. SATHAPORN THINBURANAKUL
ทพญ. ทัดดาว นิตยวรรธนะ
DR. TATDAO NITIYAVARDHANA
ทพญ. กฤตพร คูณทวีทรัพย์
DR. KRITTAPORN KHOONTHAVEESAP
ทพ. วงศกร เจริญโชคดิลก
DR. VONGSAKORN CHAROENCHOKDILOK
ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ
DR. SAWITRI WISUWAN
ทพ. เกรียงไกร เกษมทรงธรรม
DR. KRIENGKRAI KASEMSONGTHAM
ทพ. วิชชุพล รัตนมาลัย
DR. WISHUPOL RATANAMALAI
ทพญ. รักษ์รัฐ สิทธิโชค
DR. RAKRATH SITTHICHOK

วันอังคาร

 ทพญ. มิ่งขวัญ ตรีภัทรศุทธ
DR. MINGKHUAN TREEPATAARASUT
ทพญ. วัลลภา ศุภโชคชัย
DR. VANLAPA SUPPACHOKCHAI
ทพญ. สุพัตรา ปรีชานุสรณ์
DR. SUPATTRA PREECHANUSORN
ทพญ. สุทัตตา สุขสิน 
DR. SUTADTA SUKSIN
ทพ. มนตรี ปรีชาวิบูลย์
DR. MONTRI PREECHAVIBOON
ทพญ. กฤตพร คูณทวีทรัพย์
DR. KRITTAPORN KHOONTHAVEESAP
ทพญ. กฤตยา วสยางกูร
DR. KRITTAYA VASAYANGKURA
ทพญ. กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์
DR. KANNIDA KUNAKORNPORAMUT
ทพ. วิชชุพล รัตนมาลัย
DR. WISHUPOL RATANAMALAI
ทพญ. ใจแก้ว ประทับสิงห์
DR. JAIKAEW PRATABSINGHA

วันพุธ

ทพญ. ธันย์ชนก ฮาวรังษี
DR. THANCHANOK HAVARUNGSRI
ทพญ. สุพัตรา ปรีชานุสรณ์
DR. SUPATTRA PREECHANUSORN
ทพญ. เอมิกา พฤทธิ์ลาภากร
DR. AMIKA PRUETLAPAKORN
ทพ. เฉลิมเกียรติ ชั่งเพ็ชรผล
DR. CHALOEMKIAT CHANGPECHPOL
ทพญ. สถาพร ถิ่นบูรณะกุล
DR. SATHAPORN THINBURANAKUL
ทพ. เอนก กุมาร
DR. ANEK KUMARN
ทพ. มนตรี ปรีชาวิบูลย์
DR. MONTRI PREECHAVIBOON
ทพญ. มาริษา ปรีชาวิบูลย์
DR. MARISA PREECHAVIBOON
ทพญ.ดร. เกศินี เจริญชัยกรณ์
DR. KESINEE CHAROENCHAIKORN
ทพ. วิทยา วสุเมธารัศมี
DR. WITTHAYA WASUMATHARATSAMEE

วันพฤหัสบดี

ทพญ. ฝากฝน ธนบุญสมบัติ
DR. FAKFON THANABOONSOMBAT
ทพญ. มิ่งขวัญ ตรีภัทรศุทธ
DR. MINGKHUAN TREEPATAARASUT
ทพญ. วัลลภา ศุภโชคชัย
DR. VANLAPA SUPPACHOKCHAI
ทพญ. สุพัตรา ปรีชานุสรณ์
DR. SUPATTRA PREECHANUSORN
ทพ. นพรัตน์ ธนบุญสมบัติ
DR. NOPARAT THANABOONSOMBAT 
ทพญ. คัคนางค์ เหล่าสิล
DR. KAIKANANG LAOSIN
ทพ. มนตรี ปรีชาวิบูลย์
DR. MONTRI PREECHAVIBOON
ทพญ. กฤตยา วสยางกูร
DR. KRITTAYA VASAYANGKURA
ทพ.  วงศกร เจริญโชคดิลก
VONGSAKORN CHAROENCHOKDILOK
ทพญ. กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์
DR. KANNIDA KUNAKORNPORAMUT
ทพญ. สมศรี เกียรติมานะกุล
DR. SOMSRI KIATMANAKUL
ทพญ. ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน
DR. SASIRIN YIEMSTAN
ทพญ. ใจแก้ว ประทับสิงห์
DR. JAIKAEW PRATABSINGHA

วันศุกร์

ทพญ. ฝากฝน ธนบุญสมบัติ
DR. FAKFON THANABOONSOMBAT
ทพญ. ธันย์ชนก ฮาวรังษี
DR. THANCHANOK HAVARUNGSRI
ทพ. นพรัตน์ ธนบุญสมบัติ
DR. NOPARAT THANABOONSOMBAT 
ทพญ. สุทัตตา สุขสิน 
DR. SUTADTA SUKSIN
ทพญ. สถาพร ถิ่นบูรณะกุล
DR. SATHAPORN THINBURANAKUL
ทพ. มนตรี ปรีชาวิบูลย์
DR. MONTRI PREECHAVIBOON
ทพญ. มาริษา ปรีชาวิบูลย์
DR. MARISA PREECHAVIBOON
ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ
DR. SAWITRI WISUWAN
ทพญ.ดร. เกศินี เจริญชัยกรณ์
DR. KESINEE CHAROENCHAIKORN
ทพญ. รักษ์รัฐ สิทธิโชค
DR. RAKRATH SITTHICHOK

วันเสาร์

ทพญ. ภาษิณี ตั้งศิริไพศาล
DR. PARSINEE TANGSIRISAN
ทพ. บวร คงแสงดาว
DR. BOVORN KONGSANGDAO
ทพญ. พัชรินทร์ สอดศรี
DR. PATCHARIN SODSRI
ทพ. สุรพงศ์ ศรีสมบูรณ์
DR. SURAPONG SRISOMBOON
ทพ. สกณัฐ วิจินธนวรรณ
DR. SAKANUT VIJINTANAWAN
ทพ. เอนก กุมาร
DR. ANEK KUMARN
ทพญ. ทัดดาว นิตยวรรธนะ
DR. TATDAO NITIYAVARDHANA
ทพญ. มาริษา ปรีชาวิบูลย์
DR. MARISA PREECHAVIBOON
ทพญ. กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์
DR. KANNIDA KUNAKORNPORAMUT
ทพญ. สมศรี เกียรติมานะกุล
DR. SOMSRI KIATMANAKUL
ทพญ.ณวรรณวดี แก้วผลึก
DR. NAVANVADEE KAEWPALUK
ทพ. สุภัทรชัย บงสุนันท์
DR. SUPATTHARACHAI BONGSUNUNT
ทพญ. เบญจรัตน์ อิสระพิทักษ์กุล
DR. BENJARUT AISARAPITUKKUL
ทพญ. ศศิพิณ ธัญญศิริ
DR. SASIPIN THANYASIRI

วันอาทิตย์

ทพ. ปริญญา ชัยสิงห์เหนือ
DR. PARINYA CHAISINGHANUAE
ทพ. มานิต รัตนกิจกมล
DR. MANIT RATTANAKIJKAMON
ทพ. อดิเทพ มิตรเปรียบ
DR. ADITEP MITPARIAM
ทพ. ชายแดน อินต๊ะปา
DR. CHAIDAN INTAPA
ทพ.นพ. ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล
DR. TITIPONG PRUEKSRISAKUL
ทพญ. กุลวดี เชิดเกียรติสกุล 
DR. KUNWADEE CHOEDKIATSAKUN
ทพ. ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ
DR. THANASAK THUMBUNTU
ทพญ. ออนอง มั่งคั่ง
DR. ON-ONG MUNGKUNG
ทพญ. กฤตยา วสยางกูร
DR. KRITTAYA VASAYANGKURA
ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ
DR. SAWITRI WISUWAN
ทพ. เกรียงไกร เกษมทรงธรรม
DR. KRIENGKRAI KASEMSONGTHAM
ทพ. วิชชุพล รัตนมาลัย
DR. WISHUPOL RATANAMALAI
ทพญ. ณวรรณวดี แก้วผลึก
DR. NAVANVADEE KAEWPALUK
ทพ. สุภัทรชัย บงสุนันท์
DR. SUPATTHARACHAI BONGSUNUNT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม