โรคเหงือก/ตกแต่งเหงือก

การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเหงือกที่เกิดการติดเชื้อ ทำให้ฟันที่โยกและสภาพเหงือกที่อักเสบกลับมาแข็งแรงขึ้น