ศัลยกรรมช่องปาก

เป็นการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ถอนฟันและผ่าฟันคุดและการรักษาถุงน้ำหรือเนื้องอกบริเวณช่องปาก