ทพ. มานิต รัตนกิจกมล

ทพ. มานิต รัตนกิจกมล

DR. MANIT RATTANAKIJKAMON

ทันตกรรมสาขา

ศัลยกรรมช่องปาก

ข้อมูลการติดต่อ

02 9705100

info@dentalcarebangkok.com

เวลาทำการ

  • อาทิตย์ 9.00น. - 17.00น.

ข้อมูลทันตแทพย์

ศัลยกรรมช่องปาก

ประสบการณ์ทำงาน

ศัลยกรรมช่องปาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

การศึกษา/ประกาศนีย์บัตร

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย