ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ทันตกรรมเด็นทัลแคร์  เปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2547 โดยมีแนวคิดว่า จะทำให้”ศูนย์ทันตกรรมเด็นทัลแคร์” เป็นคลินิกขนาดใหญ่  เทียบเท่าแผนกทันตกรรมในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย  เป็นที่รวมของคุณหมอที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

……เริ่มต้น  เราตั้งใจตกแต่งอาคารพาณิชย์ ขนาด 2 คูหาให้เป็นสถานที่โล่งโปร่งสบาย เพื่อให้คนไข้ที่เข้ามาภายในคลินิกรู้สึกผ่อนคลาย และได้รับการรักษาที่ดีจากมีทีมงานทันตแพทย์รวม 12ท่าน 

……เราภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจ และค่อยๆเติบใหญ่ตามแนวทางที่เราวางไว้  จวบจนปัจจุบัน 

 ”ศูนย์ทันตกรรมเด็นทัลแคร์”

กลายเป็นคลินิกขนาดใหญ่  ในอาคารพาณิชย์ขนาด 5 คูหา มีทีมงานทันตแพทย์ มากกว่า 45 ท่าน เพื่อให้คนไข้ทุกท่านที่เข้ามาใน”ศูนย์ทันตกรรมเด็นทัลแคร์” มั่นใจได้ว่า จะได้รับการรักษา การใส่ใจดูแลเป็นอย่างดีจากทีมทันตแพทย์ของเรา 

Our Mission & Vision

"ศูนย์ทันตกรรมขนาดใหญ่  เทียบเท่าแผนกทันตกรรมในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย"

Image

ทพ. นพรัตน์ ธนบุญสมบัติ

ประธานกรรมการบริหาร