ทพญ. ฝากฝน ธนบุญสมบัติ

ทพญ. ฝากฝน ธนบุญสมบัติ

DR. FAKFON THANABOONSOMBAT

ทันตกรรมสาขา

รักษารากฟัน

ข้อมูลการติดต่อ

02 9705100

info@dentalcarebangkok.com

เวลาทำการ

  • จันทร์ 10.15น. - 14.45น.
  • พฤหัสบดี 10.15น. - 12.15น.
  • ศุกร์ 10.15น. - 14.45น.

ข้อมูลทันตแทพย์

รักษารากฟัน

ประสบการณ์ทำงาน

รักษารากฟัน รพ.วิชัยยุทธ

การศึกษา/ประกาศนีย์บัตร

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตวิทยาเอ็นโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย