ทพญ. ณวรรณวดี แก้วผลึก

ทพญ. ณวรรณวดี แก้วผลึก

DR. NAVANVADEE KAEWPALUK

ทันตกรรมสาขา

จัดฟัน

ข้อมูลการติดต่อ

02 9705100

info@dentalcarebangkok.com

เวลาทำการ

  • เสาร์ 10.00น. - 16.00น.
  • อาทิตย์ 10.00น. - 16.00น.

ข้อมูลทันตแทพย์

จัดฟัน

 

ประสบการณ์ทำงาน

จัดฟัน คลินิกพิเศษจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศษสตร์ ม.มหิดล

การศึกษา/ประกาศนีย์บัตร

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล