ทพญ. ภาษิณี ตั้งศิริไพศาล

ทพญ. ภาษิณี ตั้งศิริไพศาล

DR. PARSINEE TANGSIRISAN

ทันตกรรมสาขา

รักษารากฟัน

ข้อมูลการติดต่อ

02 9705100

info@dentalcarebangkok.com

เวลาทำการ

  • เสาร์ 9.00น. - 14.00น.

ข้อมูลทันตแทพย์

รักษารากฟัน

ประสบการณ์ทำงาน

รักษารากฟัน รพ.วังน้อย จ.อยุธยา
รักษารากฟัน รพ.ราชธานี จ.อยุธยา

การศึกษา/ประกาศนีย์บัตร

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตวิทยาเอ็นโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย