ทพ.  มนตรี ปรีชาวิบูลย์

ทพ. มนตรี ปรีชาวิบูลย์

DR. MONTRI PREECJAVIBOON

ทันตกรรมสาขา

รากฟันเทียม/ใส่ฟัน

ข้อมูลการติดต่อ

02 9705100

info@dentalcarebangkok.com

เวลาทำการ

  • อังคาร 10.00น. - 12.00น.
  • พุธ 10.00น. - 20.00น.
  • พฤหัสบดี 15.00น.-20.00น.
  • ศุกร์ 15.00น. - 20.00น.

ข้อมูลทันตแทพย์

รากฟันเทียม/ใส่ฟัน

ประสบการณ์ทำงาน

รากฟันเทียม/ใส่ฟัน ศูนย์ทันตกรรมโมเดิร์น
รากฟันเทียม/ใส่ฟัน อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ

การศึกษา/ประกาศนีย์บัตร

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย