ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

DR. SAWITRI WISUWAN

ทันตกรรมสาขา

จัดฟัน

ข้อมูลการติดต่อ

02 9705100

info@dentalcarebangkok.com

เวลาทำการ

  • จันทร์ 14.00น. - 19.00น.
  • ศุกร์ 14.00น. - 19.00น.
  • อาทิตย์ 10.00น. - 16.00น.

ข้อมูลทันตแทพย์

จัดฟัน

ประสบการณ์ทำงาน

จัดฟัน รพ.เทพธารินทร์
จัดฟัน Dental Dome Clinic

การศึกษา/ประกาศนีย์บัตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล