4 ทันตแพทย์ตามที่ค้นหา

ทันตกรรมสาขา:

  • รักษารากฟัน

เวลาทำการ:

  • จันทร์ 11.00น. - 18.00น.
  • อังคาร 10.00น. - 18.00น.
  • พฤหัสบดี 10.00น. - 15.00น.

ทันตกรรมสาขา:

  • รักษาโรคเหงือก ตกแต่งเหงือก

เวลาทำการ:

  • เสาร์ 10.00น. - 19.00น.

ทันตกรรมสาขา:

  • รักษารากฟัน

เวลาทำการ:

  • เสาร์ 9.00น. - 19.00น.

ทันตกรรมสาขา:

  • ทั่วไป (ตรวจฟัน อุด ขูด ถอน)

เวลาทำการ:

  • เสาร์ 9.00น. - 19.00น.