4 ทันตแพทย์ตามที่ค้นหา

ทันตกรรมสาขา:

  • ทั่วไป (ตรวจฟัน อุด ขูด ถอน)

เวลาทำการ:

  • อังคาร 16.30น. - 20.00น.
  • พฤหัสบดี 16.30น. - 20.00น.

ทันตกรรมสาขา:

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เวลาทำการ:

  • พุธ 16.00น. - 20.00น.

ทันตกรรมสาขา:

  • รากฟันเทียม/ใส่ฟัน

เวลาทำการ:

  • จันทร์ 10.00น. - 13.00น.
  • เสาร์ 9.30น. - 17.00น.

ทันตกรรมสาขา:

  • รากฟันเทียม/ใส่ฟัน

เวลาทำการ:

  • อาทิตย์ 9.00น. - 17.00น.