ทพ.  วงศกร เจริญโชคดิลก

ทพ. วงศกร เจริญโชคดิลก

DR. VONGSAKORN CHAROENCHOKDILOK

ทันตกรรมสาขา

รากฟันเทียม/ใส่ฟัน

ข้อมูลการติดต่อ

02 9705100

info@dentalcarebangkok.com

เวลาทำการ

  • จันทร์ 16.30น. - 20.00น.
  • พฤหัสบดี 16.30น. - 20.00น.

ข้อมูลทันตแทพย์

รากฟันเทียม/ใส่ฟัน

ประสบการณ์ทำงาน

รากฟันเทียม/ใส่ฟัน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

การศึกษา/ประกาศนีย์บัตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.บัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่