ทพญ.ดร. เกศินี เจริญชัยกรณ์

ทพญ.ดร. เกศินี เจริญชัยกรณ์

DR. KESINEE CHAROENCHAIKORN

ทันตกรรมสาขา

จัดฟัน

ข้อมูลการติดต่อ

02 9705100

info@dentalcarebangkok.com

เวลาทำการ

  • พุธ 14.00น. - 19.00น.
  • ศุกร์ 14.00น. - 19.00น.

ข้อมูลทันตแทพย์

จัดฟัน

ประสบการณ์ทำงาน

จัดฟัน Siam Family Dental Clinic
จัดฟัน ศูนย์ทันตกรรม LDC

การศึกษา/ประกาศนีย์บัตร

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท ทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.เอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน Osaka University